Orygina Ten years ago...all it took was one man, and one car, to get the job done.
Now...the Foundation for Law and Goverment, has assembled five highly skilled operatives, and paired them with the most advanced state of the art vehicles, to take on a new breed of outlaw.
They are...Team Knight Rider.


POLSAT Dziesi lat temu, eby wykona zadanie wystaczy jeden czowiek i jeden samochd.
Teraz Fundacja Na Rzecz Prawa zebraa picioro wyspecjalizowannych agentw i zakupia pojazdy najnowszej generacji. Wszystko po to, eby zwalcza przestpcw nowego typu.
Tak powstaa.. Pitka Nieustraszonych.


. . Copyright (C) 2004 - 2023 by Pik
Regulamin   Kontakt