Kyle Stewart


Biografia: Byy agent CIA, ktry wikszo swojego ycia spdzi pracujc dla rzdu. Przez wiele lat dziaa pod przykrywk, a jego misje niejednokrotnie zaprowadzay go na obszary objte konfliktami, takie jak Irak, Libia i Kolumbia. Odnis ogromn ilo sukcesw i uwaany by za jednego z najlepszych amerykaskich agentw.
Wszystko zmienio si po misji w Rosji, gdy jego przykrywka zostaa spalona, a on sam ciko ranny i pozostawiony na pewn mier. Poniewa jego nazwisko znalazo si na licie szpiegw, po rekonwalescencji nie mg ju wrci do pracy w CIA.
Z pomoc przysza Fundacja, ktra poprosia go o podzielenie si swoj ogromn wiedz z pozostaymi czonkami nowopowstajcego zespou. Jego dowiadczenie, naturalne zdolnoci przywdcze i obycie terenowe czyni go idealnym liderem Team Knight Rider.
Ojciec Kyla rwnie pracowa dla CIA, jednak nie okaza si tak lojalny jak syn i zdradzi zarwno swj kraj jak i Rosjan, u ktrych pracowa pod przykrywk. Modszy Stewart posiada bardzo due poczucie odpowiedzialnoci i czuje si zobowizany, by naprawi wyrzdzone przez ojca niegodziwoci.

Charakter: Kyle jest sprawiedliwy, uczciwy, ale potrafi by rwnie bezwzgldny gdy wymaga tego sytuacja. Swoj druyn traktuje z szacunkiem i zawsze dba o dobro jej czonkw, nawet tych zmechanizowanych. Potrafi pogodzi i w peni wykorzysta rnorodne zdolnoci i umiejtnoci swojej jednostki. Problemy z ktrymi boryka si w pracy dotycz zapewnienia bezpieczestwa swojemu zespoowi oraz moralnych konsekwencji zwizanych z wykonywanymi przez nich zadaniami.
Kyle wydaje si by z wzajemnoci uczuciowo zainteresowany Jenny Andrews. Jednak jako lider zespou stara si utrzyma emocjonalny dystans i nie angaowa w osobiste relacje.


Pojazd: Prowadzi Dantego, szybki i wszechstronny pojazd sportowy, ktry w razie potrzeby moe suy jako mobilne centrum dowodzenia. Podczas gdy Kyle woli zachowa swoje myli dla siebie, Dante zawsze wyraa swoj opini.







Jenny Andrews


Biografia: Ekspertka sztuk walki, byy onierz amerykaskiej piechoty morskiej i weteranka Wojny w Zatoce. Caa jej rodzina jest zaangaowana militarnie. Kady z piciu braci suy w innej jednostce wojskowej, a ojciec by nawet generaem.
Kilka lat wczeniej Jenny odkrya, e jest adoptowana. Jedyne co udao jej si dowiedzie o swojej prawdziwej rodzinie to to, e jej ojciec by pracownikiem Fundacji. Jednym z gwnych powodw, ktry sprawia, e chciaa zacz prac dla FLAG, byo przewiadczenie, e uatwi jej to pozyskanie wikszej iloci informacji o ojcu. Wiele razy przeszukiwaa bazy danych Fundacji, czsto bez odpowiedniego upowanienia, ale wielokrotnie trafiaa w ten sam martwy punkt. Podczas jednej z prb system powiza jej imi z Michaelem Knightem.

Charakter: Ta urocza brunetka jest zawsze skupiona na pracy, wysoce zmotywowana i efektywna. W relacjach osobistych za to pasuj do niej takie okrelenia jak "niemiaa i ostrona." Jenny jest bardzo oddanym czonkiem zespou i zastpc Kyla Stewarta. Wyjtkowo dobrze dogaduje si ze wszystkimi wsppracownikami.
Jenny jest rwnie zdyscyplinowan gimnastyczk i kiedy nie pracuje, wikszo wolnego czasu spdza na treningach lub w siowni. Nie lubi trwoni czasu na bahe sprawy i dlatego czsto trudno nakoni j do dobrej zabawy.
Razem z Kylem odczuwaj do siebie wzajemne przyciganie, jednak kobieta jest zbyt niemiaa by przej inicjatyw, a mczyzna jest zbyt zdystansowany emocjonalnie.


Pojazd: Samochodem Jenny jest czerwony i szybki Mustang o imieniu Domino, ktra jest zupenym przeciwiestwem osobowoci kobity. Nieustannie skania Jenny do podejmowania wikszego ryzyka i otwartoci.







Duke DePalma


Biografia: Duke to byy funkcjonariusz chicagowskiej policji i bokser z bezkonkurencyjn znajomoci broni oraz szerokimi zdolnociami survivalowymi i inwigilacyjnymi.
Duke posiada tytu mistrza Golden Gloves. Mia szanse na zrobienie kariery bokserskiej, jednak nie potrafi pogodzi si z gbokim powizaniem tego sportu z przestpczoci zorganizowan. Kiedy kazano mu odda walk, postanowi odwiesi rkawice i zacz prac w policji. Zrobi wszystko co tylko by w stanie, eby doprowadzi przed wymiar sprawiedliwoci mczyzn, ktry zaprzepaci jego szanse na karier, ale w efekcie straci… rwnie prac w policji.
Na jego wyjtkowoci poznaa si Fundacja i daa mu now sposobno na walk z kryminalistami.

Charakter: Duke jest si nie do powstrzymania, ale jego dziaania s zawsze przemylane i wykalkulowane. Bardzo czsto wysyany jest do zada, ktre wymagaj pracy pod przykrywk. Jest twardy, a swoje obowizki wykonuje do granic swoich moliwoci. Mczyzna jest ostrony i uprzejmy, ale jednoczenie bezporedni i szybko przechodzi do rzeczy.


Pojazd: Jego pojazdem jest Attack Beast - samochd terenowy zbudowany niczym czog, napakowany dziaami, laserami i wycigarkami. Jako jedyny z caego zespou potrafi wyprowadzi Duka z rwnowagi.







Erica West


Biografia: Erica - czyli pikna i zwodnicza blondynka z tajemnicz przeszoci. Jest mistrzyni manipulacji i zawsze dostaje to, czego chce. Jej koledzy z druyny nie maj nawet pewnoci czy imi, ktrym si posuguje, jest prawdziwe.
Przed doczeniem do zespou bya wietn oszustk. Razem z mem uwaani byli za najlepsz par zodziei na wiecie. Oszukiwali wszystkich bez adnych skrupuw. Ich dobra passa trwaa do czasu feralnej akcji, w wyniku ktrej m kobiety upozorowa swoj mier i uciek ze skradzionymi dobrami. Erica natomiast zostaa wytropiona, ujta przez FBI i osadzona w wizieniu. Zdya ju odsiedzie trzy lata ze swojej wieloletniej kary, gdy Fundacja zwrcia si do niej z propozycj, dziki ktrej mogaby wymaza swoj kryminaln przeszo.

Charakter: Erica jest cakowicie nieprzewidywalna, ale zawsze udaje jej si odwrci sytuacj na swoj korzy i pozosta lojaln wobec swojego zespou. Jest jednak wiadoma tego, e lider druyny, Kyle, nie ma do niej penego zaufania.
Kobieta wnosi unikalny wgld do kadej misji i nie boi si wyraa gono swoich opinii. Chocia jej metody wydaj si dziwne i nieprofesjonalne, czsto okazuj si niezwykle przydatne i kluczowe w rozwizaniu problemu.

Pojazd: Erica przemieszcza si dziki Kat, hybrydowemu motocyklowi, ktry razem z Plato tworzy High Speed Pursuit Vehicle (Wycigowy Pojazd Hybrydowy). Kat jest kompletnym przeciwiestwem swojej parterki - wzorem wszelkich cnt, przejt przestrzeganiem zasad i przepisw. Ich wzajemna relacja przypomina bardziej stosunki zbuntowanej crki i jej nieco apodyktycznej matki.






Kevin "Trek" Sanders


Biografia: Trek to geniusz technologiczny. W wieku 10 lat ukoczy MIT. Od tego czasu zaoy wiele firm i opatentowa niezliczon ilo wynalazkw. Opracowa rwnie rewolucyjne technologie, ktre po sprzeday na wolnym rynku w mgnieniu oka zrobiy z niego milionera. Rwnie szybko jak pozyskiwa pienidze, wikszo z nich rwnie szybko roztrwoni.
Fundacja zatrudnia go ze wzgldu na jego specjalistyczne zdolnoci. Chocia mgby y dostatnio z zarobionej fortuny, wola rozpocz prac z zespoem. Nigdy tego nie przyzna, ale praca w TKR pozwala mu w peni wykorzysta swoj pomysowo.
Przydomek "Trek" dosta dziki rodzicom, ktrzy spodzili go podczas konwencji Star Treka w 1973 roku.

Charakter: Trek jest prawdopodobnie najmniej ambitnym czonkiem zespou. Zawsze pracuje w swoim tempie, co czsto prowadzi do opnie. Cecha ta ma swoje podoe w jego dziecistwie, gdy w wieku 12 lat przey pierwsze zaamanie nerwowe z powodu zbyt duej presji. Jest rwnie bardzo wyczulony na osoby naduywajce technologii dla swoich korzyci. Ma te problemy z angaowaniem si w jakkolwiek form fizycznej walki z przeciwnikiem.
Trek ma bardzo dziwny i niekonwencjonalny sposb radzenia sobie z problemami, a jego niesamowite zdolnoci intelektualne, analityczne i komputerowe stale imponuj kolegom z zespou. Traktowany jest przez nich jak modszy, zdolniejszy brat. Bardzo dobrze dogaduje si z Kylem, ale przywdca TKR wolaby, eby by troch bardziej zmotywowany. Sporo czasu przebywa z Jenny, ktra prawdopodobnie wyczuwa jego niemiao wobec kobiet. Wobec Eriki natomiast nastawiony jest ambiwalentnie, oboje kc si przy kadej moliwej okazji.


Pojazd: Jego pojazdem jest Plato, jeden z motorw, ktry tworzy High Speed Pursuit Vehicle (HSPV). Plato podziela zamiowanie swojego towarzysza do faktw, zestawie i wylicze, a razem tworz unikalny, silny i efektywny duet.








 
Ostatnia modyfikacja: 09-01-2016 23:57 przez Pik

Dzia przygotowaa: Fenix The Best
Komentarze (0)






. . Copyright (C) 2004 - 2023 by Pik
Regulamin   Kontakt