K.A.R.R.


Przed śmiercią Wilton Knight stworzył samochód, który był jego marzeniem. Samochód ten miał współpracować z człowiekiem, aby wykonywać trudne i niebezpieczne misje. Tym dziełem był K.A.R.R. (Knight Automated Roving Robot).

Niestety okazało się, że auto skonstruowano z jednym, ale bardzo poważnym błędem. K.A.R.R. chcąc coś osiągnąć robił to za wszelką cenę, przez co był bardzo niebezpieczny. Nie obchodziło go ludzkie życie, a jedynie jego cel. Najważniejszą rzeczą dla niego był on sam.

Wilton Knight w porę odkrywając błąd natychmiast nakazał dezaktywować K.A.R.R.-a w swoim laboratorium. Niedługo później stworzył on kolejny samochód, K.I.T.T.-a, który jest już pozbawiony tej wady, a jego głównym celem jest ochrona ludzkiego ciała. Oprócz tej funkcji K.A.R.R. miał wszystkie pozostałe takie same jak K.I.T.T..

Po latach, dwóch podpitych złodziejaszków niechcący aktywowało K.A.R.R.-a. Wówczas okazało się, że Wilton miał rację, iż jest on niebezpieczny. Michael dopiero wtedy dowiedział się o istnieniu prototypu. Na szczęście Knight sprytem wysadza wrogi wóz.

Dwa lata później K.I.T.T. i Michael zauważyli K.A.R.R.-a jadącego drogą. Okazało się, że nie został on wcześniej zniszczony. Znalazła go para zakochanych na plaży. K.A.R.R. pojawił się wtedy lekko zmieniony, tzn. zmienił się jego głos, a skaner stał się żółty. Miał również nową tablicę rejestracyjną z napisem „KARR”. Niedługo potem K.A.R.R. nakazał Fundacji zmienić jego wygląd, napadając na ich ciężarówkę.
Ostatecznie K.I.T.T. w bezpośredniej walce z K.A.R.R.-em zniszczył go na zawsze, a Fundacja już nigdy więcej nie miała z nim problemu.


. . Copyright (C) 2004 - 2021 by Pik
Regulamin   Kontakt