K.A.R.R.


Przed mierci Wilton Knight stworzy samochd, ktry by jego marzeniem. Samochd ten mia wsppracowa z czowiekiem, aby wykonywa trudne i niebezpieczne misje. Tym dzieem by K.A.R.R. (Knight Automated Roving Robot).

Niestety okazao si, e auto skonstruowano z jednym, ale bardzo powanym bdem. K.A.R.R. chcc co osign robi to za wszelk cen, przez co by bardzo niebezpieczny. Nie obchodzio go ludzkie ycie, a jedynie jego cel. Najwaniejsz rzecz dla niego by on sam.

Wilton Knight w por odkrywajc bd natychmiast nakaza dezaktywowa K.A.R.R.-a w swoim laboratorium. Niedugo pniej stworzy on kolejny samochd, K.I.T.T.-a, ktry jest ju pozbawiony tej wady, a jego gwnym celem jest ochrona ludzkiego ciaa. Oprcz tej funkcji K.A.R.R. mia wszystkie pozostae takie same jak K.I.T.T..

Po latach, dwch podpitych zodziejaszkw niechccy aktywowao K.A.R.R.-a. Wwczas okazao si, e Wilton mia racj, i jest on niebezpieczny. Michael dopiero wtedy dowiedzia si o istnieniu prototypu. Na szczcie Knight sprytem wysadza wrogi wz.

Dwa lata pniej K.I.T.T. i Michael zauwayli K.A.R.R.-a jadcego drog. Okazao si, e nie zosta on wczeniej zniszczony. Znalaza go para zakochanych na play. K.A.R.R. pojawi si wtedy lekko zmieniony, tzn. zmieni si jego gos, a skaner sta si ty. Mia rwnie now tablic rejestracyjn z napisem „KARR”. Niedugo potem K.A.R.R. nakaza Fundacji zmieni jego wygld, napadajc na ich ciarwk.
Ostatecznie K.I.T.T. w bezporedniej walce z K.A.R.R.-em zniszczy go na zawsze, a Fundacja ju nigdy wicej nie miaa z nim problemu.


. . Copyright (C) 2004 - 2023 by Pik
Regulamin   Kontakt