Wielu funkcji KIFT'a nie mielimy okazji pozna,
jednak podczas filmu mona byo zaobserwowa kilka z nich.
Te znane opisz poniej.


Virtual Reality
Najbardziej skomplikowana funkcja KIFTa. Dziki niej kierowca oraz pasaer, podczas jazdy, wszystko przed sob (na zewntrz samochodu) widzieli jako ow Wirtualn Rzeczywisto, sztucznie wytworzon, co miao poprawi sterowno i dokadno poruszania...przynajmniej tak tumacz to twrcy ;)
 
Hydrofoil
Dziki tej funkcji moemy zobaczy pamitne sceny poruszania si KIFTa po wodzie, bowiem umoliwiaa ona KIFTowi pywanie niczym motorwka;) Podobn funkcj posiada KITT, uy jej w odcinku Return to Cadiz, z t jednak rnic, e KITT porusza si po wodzie podobnie jak hydroplan, lizgajc si, a KIFT rzeczywicie "pywa".
 
Remote Target Assist
Funkcja ta pomagaa kierowcy KIFTa wycelowa i wystrzeli w dany obiekt z niesamowit dokadnoci.
 
Thermal Expander
Dziki tej funkcji KIFT mia zdolno skupienia na danym przedmiocie energii cieplnej, powodujcej jego rozpranie, pcznienie, co prowadzio do eksplozji owego przedmiotu.
 
Voice Sampler
Podobnie jak w funkcji KITTa Aharmonic Synthesizer, KIFT mia dziki tej funkcji zdolno wydania z siebie (odtworzenia) kadego gosu czy dwiku, ktry znajdowa si w jego bazie danych/"pamici".
 
Infared Scanner
Rodzaj skanera, ktry umoliwia skanowanie daleko pooonych obiektw, dziki czemu KIFT mg wykry np. oddalone dziaka laserowe tak dobrze, jak obiekty wytwarzajce ciepo (ywe;))
 
Aroma Monitor
Funkcja umoliwiajca rozpoznawanie danych zapachw, substancji. Nieco podobna do funkcji KITTa Olfactory Scan, jednak znacznie bardziej rozbudowana.
 


Autor: eNeR


. . Copyright (C) 2004 - 2023 by Pik
Regulamin   Kontakt