Oryginał Ten years ago...all it took was one man, and one car, to get the job done.
Now...the Foundation for Law and Goverment, has assembled five highly skilled operatives, and paired them with the most advanced state of the art vehicles, to take on a new breed of outlaw.
They are...Team Knight Rider.


POLSAT Dziesięć lat temu, żeby wykonać zadanie wystaczył jeden człowiek i jeden samochód.
Teraz Fundacja Na Rzecz Prawa zebrała pięcioro wyspecjalizowannych agentów i zakupiła pojazdy najnowszej generacji. Wszystko po to, żeby zwalczać przestępców nowego typu.
Tak powstała.. Piątka Nieustraszonych.


. . Copyright (C) 2004 - 2021 by Pik
Regulamin   Kontakt