Regulamin Serwisu

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego http://www.knight-rider.pl zwanego dalej Serwisem, w tym Forum dyskusyjnego http://www.knight-rider.pl/forum, stanowiącego jego integralną część, zwanego dalej Forum.

2. Oficjalną nazwą Serwisu jest Knight Rider Polska, zaś jej skrótem KRPL.

3. Tematyką Serwisu jest serial telewizyjny Knight Rider (polski tytuł: Nieustraszony) oraz wszystkie późniejsze produkcje (w tym filmy, seriale, książki, gry, itp.) do niego nawiązujące.

4. Serwis posiada profile w serwisach Facebook (https://www.facebook.com/KnightRiderPolska) oraz YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMA4cglAP5yrJ4SIZQM4oqQ) prowadzone przez Zarząd Serwisu w celach popularyzacji Serwisu oraz jego tematyki.

5. Regulamin dotyczy wszystkich osób zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Serwisie, przeglądających, publikujących lub korzystających z jego zawartości.

4. Właścicielem Serwisu jest 3xN Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 87, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr: KRS – 0000754766, NIP – 5272868809, REGON – 38163475, kapitał zakładowy w kwocie 5000zł został w całości wpłacony.

§2. Definicje

Gość - niezarejestrowana osoba odwiedzająca Serwis.

Użytkownik - zarejestrowana osoba korzystająca z Serwisu.

Moderator - Użytkownik odpowiedzialny za określony fragment Forum. Posiada uprawnienia do edycji i usuwania treści.

Główny Moderator - Użytkownik posiadający uprawnienia do edycji i usuwania wszystkich materiałów w obrębie całego Serwisu.

Administrator - Użytkownik odpowiedzialny za całkowity nadzór i kontrolę Serwisu.

Zarząd Serwisu - Grupa składająca się ze wszystkich Administratorów i Głównych Moderatorów.

Administracja Serwisu - Grupa wszystkich Administratorów Serwisu.

Społeczność Serwisu - określa wszystkie osoby zarejestrowane lub stale korzystające z Serwisu.

Post - pojedynczy wpis na Forum.

Materiał - każda zamieszczona treść w Serwisie (także na Forum). Oznacza zarówno wpisy (np. komentarze, pytania, posty) Użytkowników, jak i zamieszczone obrazy, filmy, napisy oraz innego rodzaju pliki.

BBCode - specjalny kod, który dodany do wpisów w niektórych działach serwisu, umożliwia dodatkowe sformatowanie tekstu, stworzenie linku lub wstawienie obrazu.

§3. Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie dobrowolna. Nie jest ona wymagana, aby w podstawowym stopniu przeglądać Serwis (bez możliwości publikowania swoich materiałów).
2. Rejestracja jest darmowa.
3. Rejestracji w Serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie wymaganych pól (Login, Hasło, e-mail) w formularzu pod adresem www.knight-rider.pl/rejestracja.php
4. Osoba rejestrująca się w Serwisie jest zobowiązana do podania prawdziwego i stale sprawdzanego adresu e-mail.
5. Po rejestracji Użytkownik dostaje dostęp do własnego Profilu, w którym może konfigurować swoje ustawienia lub dobrowolnie wypełniać dane o sobie. Informacje te są ogólnodostępne.
6. Użytkownik może ukryć swój adres e-mail dla innych Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do adresu e-mail będzie miał wyłącznie Zarząd Serwisu, jednocześnie zobowiązując się do nie udostępniania go osobom trzecim.
7. Każdy Użytkownik dostaje swoją indywidualną skrzynkę prywatnych wiadomości (PW), z której może korzystać kontaktując się z innymi Użytkownikami (w tym z Zarządem Serwisu).
8. W ważnych sprawach związanych z Serwisem lub jego tematyką mogą być wysyłane do Użytkowników masowe wiadomości e-mail lub PW.
8. Każdy Użytkownik może zablokować wysyłanie do niego masowej korespondencji e-mail, zaznaczając odpowiednie pole w Profilu.
9. Zablokowanie otrzymywania e-maili nie dotyczy indywidualnych wiadomości wysyłanych przez Zarząd Serwisu, wyłącznie do danego Użytkownika.
11. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie.
12. Mile widziane jest, aby Użytkownicy podając informacje o sobie, zamieszczali wyłącznie prawdziwe informacje. Nie jest to jednak wymagane. Podanie fałszywych danych (z wyjątkiem adresu e-mail) nie będzie skutkować nałożeniem na niego kar.
13. Informacje podane przez Użytkowników w swoich profilach nie powinny zawierać komercyjnych treści reklamowych, o ile wcześniej Zarząd Serwisu nie wyraził na to zgody. W przypadku podania takich informacji, treść reklamowa może zostać usunięta, a Użytkownik ukarany upomnieniem lub ostrzeżeniem. W określonych sytuacjach, Zarząd Serwisu może również podjąć decyzję o usunięciu konta Użytkownika bez uprzedzenia.

§4. Materiały w Serwisie

1. Każda zarejestrowana osoba może publikować własne materiały w Serwisie (np. dodawać Komentarze, Artykuły, Zdjęcia, itp.).
2. Użytkownicy podczas publikowania materiałów pochodzących z innych źródeł oświadczają, iż materiały te nie zostały przez nich zdobyte w nielegalny sposób i publikacja ich w Serwisie nie nadużyje licencji danego materiału.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów w celach promocyjnych, reklamowych lub innych mających na celu popularyzację Serwisu, dotarcie do większej rzeszy odbiorców lub zmianę jego wizerunku.
4. Zasady rozpowszechniania zamieszczonych materiałów reguluje §6.

§5. Ogólne zasady porządkowe

1. Każdy Użytkownik powinien dbać o dobro całej Społeczności Serwisu.
2. Użytkownicy zamieszczając swoje materiały (w szczególności wpisy na Forum, komentarze lub wysyłając PW) muszą zachowywać kulturę, stosować się do ogólnych zasad przyzwoitości, norm języka polskiego i unikać treści powszechnie przyjętych jako wulgarne lub obraźliwe.
3. Nikt nie może zostać dyskryminowany ze względu na płeć, miejsce zamieszkania i wiek, jednakże każdy Użytkownik musi dopilnować, aby sposób jego wypowiedzi nie odbiegał znacząco od sposobu wypowiadania się innych Użytkowników.
4. Użytkownik przed dodaniem nowego materiału powinien upewnić się, czy docelowy dział Serwisu jest do tego przeznaczony lub czy zamieszczany przez niego post znajduje się w prawidłowym dziale na Forum. Użytkownik zobowiązany jest również do sprawdzenia, czy zamieszczanego przez niego materiału, nie ma już w serwisie.
5. Użytkownicy publikując materiały powinni dokładać wszelkich starań, aby ich treści stały na wysokim poziomie i były wolne od błędów (w tym literówek).
6. Użytkownicy, w których wypowiedziach notorycznie pojawiają się błędy uniemożliwiające zrozumienie treści, mogą zostać ukarani upomnieniem, ostrzeżeniem lub nawet blokadą dodawania materiałów (definicje w §8).
7. Użytkownicy powinni stosować się do próśb Zarządu Serwisu, który odpowiedzialny jest za pilnowanie porządku w Serwisie.
8. Zarząd Serwisu i Moderatorzy Forum, mogą dowolnie modyfikować lub usuwać materiały, w szczególności nic nie wnoszące wpisy na Forum.
9. Wszelkie duże rozmowy na Forum, nie dotyczące tematu w jakim są toczone, będą odcinane. Mogą one zostać usunięte lub przeniesione do innego tematu na Forum.
10. Każdy zamieszczany obraz na Forum, o szerokości większej niż 750 pikseli, musi być zamieszczany poprzez BBCode [IMGL]. (Szczegóły w specjalnym temacie na Forum: Zamieszczanie obrazów i zasady korzystania z [IMG].)
11. W sprawach spornych, ostateczną decyzję podejmuje Administrator.
12. Jeżeli Zarząd Serwisu zamieszcza informację, prośbę lub uwagę z polecania Administratora, jest ona tak samo ważna, jak gdyby została napisana osobiście przez Administratora.
13. W razie potrzeby skontaktowania się z Administratorem (np. w celu zmiany loginu lub zapomnienia hasła) należy wysłać w tej sprawie PW, e-mail lub skorzystać z formularza w dziale Kontakt, na wstępie podając swój login.
14. Administrator, w razie konieczności zmiany parametrów konta, zobowiązany jest do wcześniejszej weryfikacji tożsamości Użytkownika. Powinno to nastąpić poprzez:
a) podanie dokładnego hasła do konta,
b) wysłanie przez Użytkownika PW z danego konta,
c) napisanie do Administratora maila z adresu podanego w profilu lub
d) skorzystanie z formularza w dziale Kontakt po uprzednim zalogowaniu się.
15. Jeżeli kontaktując się z Zarządem Serwisu, Użytkownik nie dostosuje się do ust. 2, Zarząd Serwisu ma prawo taką wiadomość zignorować.

§6. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów

1. Wszelkie umieszczone w Serwisie materiały podlegają ustawie o prawie autorskim (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. Nr 24, poz. 83).
2. Użytkownicy podczas publikowania materiałów wyrażają zgodę na zarządzanie prawami autorskimi ich materiałów przez Administrację Serwisu.
3. Administracja Serwisu wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w niezmienionej formie) materiałów zawartych w Serwisie, pod warunkiem opublikowania w wyraźnym miejscu, w widoczny sposób, informacji, iż pochodzą one z niniejszego Serwisu - poprzez podanie adresu Serwisu (mile widziany aktywny link).
4. Każdy Użytkownik może ustanowić odrębne zasady rozpowszechniania jego materiałów, uzgadniając to z Administracją i zamieszczając odpowiednią informację pod danym materiałem.
5. Punkt 3. nie dotyczy materiałów, przy których zostały zapisane odrębne zasady rozpowszechniania.
6. Na wniosek zainteresowanego, Administrator może ustanowić indywidualne zasady rozpowszechniania materiałów.

§7. Polityka prywatności

1. Podczas korzystania z Serwisu, w celach statystycznych, mogą zostać zapisane: adres IP przeglądającego, data i godzina oraz przeglądana strona.
2. Podczas logowania, na komputer Użytkownika, wysyłane są ciasteczka (cookies) zawierające informacje potrzebne do podtrzymania zalogowania oraz zabezpieczenia kont Użytkowników.
3. Jeżeli Użytkownik odznaczy opcję "Pamiętaj mnie" ciastko podtrzymujące logowanie zostanie usunięte po zamknięciu przeglądarki.
4. Ciastka mogą być również zapisywane przez wyświetlane w Serwisie reklamy.
5. Serwis udostępnia widoczny przez wszystkich spis Użytkowników aktualnie zalogowanych.
6. Każdy może ukryć swoją obecność, zaznaczając odpowiednie pole w profilu.
7. W przypadku działania na szkodę Serwisu lub jego Użytkowników, dane o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania sprawcy lub jako dowód jego przewinienia.
8. Użytkownik biorący udział w konkursach organizowanych przez Serwis, w celu odebrania nagrody może być zobowiązany do przekazania swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko oraz adres.
9. Dane osobowe uzyskane w związku z ust. 8, mogą być przechowywane przez Właściciela serwisu w archiwum w celach statystycznych oraz potwierdzających wysyłkę nagrody.
10. Dane osobowe przetwarzane przez Właściela serwisu mogą być przekazywane: podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi: doręczania korespondencji, obsługi hostingowej i obsługi IT.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem informacji podanych dobrowolnie przez Użytkowników i dostępnych publicznie w Serwisie.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
13. Użytkownik ma prawo żądania: wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez Właściciela Serwisu, ich sprostowania lub usunięcia.

§8. Kary

1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Zarząd Serwisu może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie - osobiste zwrócenie uwagi Użytkownikowi przez Zarząd Serwisu.
b) ostrzeżenie - widoczna w profilu, pod awatarem na Forum oraz w spisie ostrzeżeń, notatka o ukaraniu Użytkownika. Ostrzeżenia mogą być tymczasowe (wygasają po ustalonym czasie) lub permanentne (które nie są w żaden sposób ograniczone czasowo. Mogą one zostać usunięte, tylko w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie przez Administratora Serwisu). Ilość ostrzeżeń otrzymanych za jedno przewinienie, nie jest ograniczona.
c) zablokowanie dodawania materiałów - Użytkownikowi, który na swoim koncie ma co najmniej 3 ostrzeżenia, automatycznie zostaje zablokowana możliwość dodawania wszelkich materiałów w Serwisie.
d) zablokowanie dostępu do Serwisu (BAN) - Po otrzymaniu 4 ostrzeżeń, automatycznie następuje całkowite zablokowanie dostępu do zawartości Serwisu. BAN może być również nałożony niezależnie, bez wcześniejszego karania ostrzeżeniami.
e) usunięcie konta - Dostęp do konta Użytkownika zostaje całkowicie usunięty. Materiały dodane w przeszłości z tego konta nie zostaną usunięte.
2. Kary c) i d) mogą zostać nałożone przez Głównych Moderatorów wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z Administratorem.
3. W wyjątkowych sytuacjach (np. dłuższe ograniczenie kontaktu z Administratorem lub potrzeba natychmiastowej reakcji) wszystkie kary mogą zostać nałożone bez konsultacji, która musi jednak nastąpić, najszybciej jak to będzie możliwe.
4. W specjalnym temacie na Forum (Kary dla użytkowników) Administrator zobowiązany jest w ciągu 48h potwierdzić nałożenie kary oraz oficjalnie przedstawić jej uzasadnienie i okres ważności.
5. Temat Kary dla użytkowników będzie okresowo czyszczony, z wyjątkiem wpisów podanych w ust. 4. Potwierdzenia nałożenia kar, nigdy nie będą usuwane, nawet po ich wygaśnięciu. Administrator może, indywidualnie dla danego przypadku, postanowić inaczej.

§9. Reklamy

1. Serwis zastrzega sobie prawo zamieszczania na jego łamach różnego rodzaju produktów reklamowych.
2. Administracja Serwisu dokłada wszelkich starań, aby żadne wyświetlane reklamy nie były uciążliwe, nachalne i nieetyczne.
3. Wszystkie reklamy są w równym stopniu wyświetlane zarówno Gościom, Użytkownikom, Zarządowi Serwisu.
4. W przypadku chęci zamieszczenia reklamy w Serwisie, należy skontaktować się z Administratorem.

§10. Inne

1. Administracja Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
2. Każda znacząca zmiana zostanie ogłoszona na Forum w temacie Zmiany w Regulaminie serwisu lub w ważniejszych przypadkach, jako News na Stronie Głównej.
3. W przypadku aktualizacji Regulaminu, Użytkownicy powinni niezwłocznie zapoznać się z jego nową wersją. W przypadku braku akceptacji zmodyfikowanej treści Regulaminu, należy powiadomić Administratora, który usunie konto Użytkownika.
4. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Regulamin wchodzi w życie w chwili opublikowania.
6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.


Regulamin wprowadzony 4 stycznia 2009 roku.
Najnowsze zmiany obowiązują od 11 listopada 2018 roku.


. . Copyright (C) 2004 - 2021 by Pik
Regulamin   Kontakt